logo

Žiri

Predkategorija A i B; I Kategorija; II/A

 

Sanja Erceg (Hrvatska)

Jerica Rudolf (Slovenija)

Katarina Simonović Ivanković (Srbija)

 

II/B, III, IV, V/A, V/B Kategorija

Maria Temeši (Mađarska)

Berislav Jerković (Hrvatska)

Dragana Radaković (Srbija)

Željka Milanović (Srbija)